slo
ko

Subdoelen

 

De leerling leert:

spreken

schrijven

basis-vaardigheden

verstaanbaar spreken, durven spreken

leesbare teksten maken

deel-vaardigheden

(zie ook kerndoel 9)

zich oriënteren op de spreek- of gesprekstaak

zich oriënteren op de schrijftaak

 

de spreek-/gesprekstaak voorbereiden

de schrijftaak voorbereiden

de spreek-/gesprekstaak uitvoeren

de schrijftaak uitvoeren

reflecteren op de aanpak

(zie ook kerndoel 10)

reflecteren op de aanpak

(zie ook kerndoel 10)

taaltaken

uitvoeren

. voordragen, voorlezen
. navertellen, vertellen, samenvatten
. instructie geven
. betogen
. informatie vragen (bij instantie)
. interviewen
. groepsgesprek voeren
. discussiëren, debatteren
(zie ook kerndoelen 6 en 7)

. vragen beantwoorden, opgaven uitwerken
. persoonlijke kaart of e-mail schrijven
. formulier invullen
. advertentie opstellen
. formele brief of e-mail schrijven
. verslag doen
. werkstuk schrijven
. creatieve tekst schrijven
. powerpointpresentatie of posterpresentatie maken

 

Basisvaardigheden

Deelvaardigheden